Редовни линии

Линия №1  кв.Калкас – Профилакториум

кв.”Калкас
6:00/7:00/8:00/9:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00/20:00/
21:00

Профилакториум
6:30/7:30/8:30/9:30/10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30/20:30/
21:30

Линия № 4  кв.Кристал – р.Тева

Кристал
6:30/7:30/8:30/9:30/10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30

Гробищен парк
7:00/8:00/9:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00

Забележка: В неделни и празнични дни разписанието се изпълнява от 8:00 до 14:00 ч. Подчертаните курсове се изпълняват от и до рудник “Тева”.

Линия № 11  гр.Перник – Бреста

Перник
08:15/11:50/14:40/16:10/17:15

Бреста
6:55/8:35/12:20/15:00/16:30/17:35

Забележка:В неделни и празнични дни курсовете на 6:30/16:10/17:15ч. не се изпълняват.В почивни и празнични дни се изпълняват само подчертаните курсове.

Линия № 12  гр.Перник – с.Люлин

Перник
4:50/5:50/6:25/6:50/7:50/9:30/10:30/11:50/13:15/14:40/16:10/17:15/18:20/19:00/
20:15/21:10/22:45

Люлин
4:20/5:20/6:20/7:00/7:20/8:20/10:30/11:30/12:20/13:50/15:20/16:50/17:50/19:00/19:30/
20:45/21:40/

Забележка: Курсът на 06:50 ч. от Перник и курса на 07:20 ч. от с.Люлин в събота,неделя и празнични дни не се изпълнява. Курсовете на 16:10 ч. от Перник и на 08:20 ч. от с.Люлин в събота и неделя влизат в Бреста. Курса на 06:20ч. от с.Люлин в събота,неделя и празнични дни влиза в Бреста. Подчертаните курсове влизат в Бреста.

Линия № 21  гр.Перник – с.Кладница

Перник
06:00/07:00/08:00/09:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00/
20:00/21:00/22:00

с.Кладница
05:00/06:00/07:00/08:00/09:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/
19:00/20:00/21:00

Забележка: Сутрешният курс на 05:00 ч. от с.Кладница и вечерния курс на 22:00 ч. от Перник минават през  с.Драгичево. Курсовете на 05:00 ч., 06:00 ч., 07:00 ч. и 13:00 ч. от Кладница и на 07:00 ч.,15:00 ч.,17:00 ч. и 22:00 ч. от Перник минават през сп.”Метал”. На 7.15 ч. от с.Рударци се изпълнява допълнителен курс сезонно от 15 септември до 30 юни с автобуси от клас А и В. Курсът на 20:00 ч. от Перник в почивни и празнични дни се изпълнява в 20:10 ч.

Линия № 23  гр.Перник – с.Драгичево

Перник
7:20/9:45/12:20/14:10/15:40/17:10/18:15/19:15/22:00

Драгичево
6:50/8:00/10:20/12:50/14:50/16:15/17:40/18:45/19:45

Забелeжка: Курса на 07:20 ч. от Перник минава през сп.”Метал”.

Линия № 24  гр.Перник – с.Бучино

Перник
6:30/7:45/10:00/11:50/13:20/14:30/16:30/17:50/19:30/22:00

с.Бучино
5:10/6:00/7:00/8:30/10:30/12:30/13:50/15:00/17:10/18:30/20:30

Забележка: Курсовете на 10:00 ч.,13:20 ч. на 19:50 ч. от Перник се изпълняват до и от Аланджова махала, а всички останали до и от Бачова махала.Курса в 19:30ч. се изпълнява  до Бачова и Аланджова махала с връщане от Аланджова махала. Всички подчертани курсове минават през сп.”Метал”.

гр.Перник – с.Дрен

Перник
7:55/17:45

Дрен
9:05/19:05

гр.София – с.Драгичево – с.Кладница

София
7:00/9:00/11:00/13:00/15:00/17:00/19:00/21:00

Кладница
6:00/8:00/10:00/12:00/14:00/16:00/18:00/20:00


Ценоразпис

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: