Редовни линии

Линия №1  кв.Калкас – Профилакториум

от кв.”Калкас
06:00/07:00/08:00/09:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00/20:00/
21:00

от Профилакториум
06:30/07:30/08:30/09:30/10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30/20:30/
21:30

Линия № 4  кв.Кристал – р.Тева

от Кристал
06:30/07:30/08:30/09:30/10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30/16:30/17:30/18:30/19:30

от Гробищен парк
07:00/08:00/09:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00

Забележка: Подчертаните курсове се изпълняват от и до рудник “Тева”.
В неделни и празнични дни се изпълняват следните курсове:
от Кристал
08:30/11:30/13:30

от Гробищен парк
09:00/12:00/14:00

Линия № 11  гр.Перник – Бреста

от Перник
08:15/11:50/14:40/16:10/17:15

от Бреста
06:55/08:35/12:20/15:00/16:30/17:35

Забележка: В почивни и празнични дни не се изпълняват подчертаните курсовете.

Линия № 12  гр.Перник – с.Люлин

от Перник
04:50/05:50/06:25/06:50/07:50/09:30/10:30/11:50/13:15/14:40/16:10/17:15/18:20/19:00/
20:15/21:10/22:45

от с.Люлин
04:20/05:20/06:20/07:00/07:20/08:20/10:30/11:30/12:20/13:50/15:20/16:50/17:50/19:00/19:30/
20:45/21:40/

Забележка: Курсовете на 06:50 ч. от Перник и на 07:20 ч. от с.Люлин в събота, неделя и празнични дни не се изпълняват. Курсовете на 16:10 ч. от Перник и на 08:20 ч. от с.Люлин в събота и неделя влизат в Бреста. Подчертаните курсове влизат в Бреста.

Линия № 21  гр.Перник – с.Кладница

от Перник
06:00/07:00/08:00/09:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/19:00/
20:00/21:00/22:00

от с.Кладница
05:00/06:00/07:00/08:00/09:00/10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00/
19:00/20:00/21:00

Забележка: Сутрешният курс на 05:00 ч. от с.Кладница и вечерния курс на 22:00 ч. от Перник минават през  с.Драгичево. Курсовете на 05:00 ч., 06:00 ч., 07:00 ч. и 13:00 ч. от Кладница и на 07:00 ч.,15:00 ч.,17:00 ч. и 22:00 ч. от Перник минават през сп.”Метал”. На 7.15 ч. от с.Рударци се изпълнява допълнителен курс сезонно от 15 септември до 30 юни с автобуси от клас А и В. Курсът на 20:00 ч. от Перник в почивни и празнични дни се изпълнява в 20:10 ч.

Линия № 23  гр.Перник – с.Драгичево

от Перник
07:20/09:45/12:20/14:10/15:40/17:10/18:15/19:15/22:00

от с.Драгичево
06:50/08:00/10:20/12:50/14:50/16:15/17:40/18:45/19:45

Забелeжка: Курса на 07:20 ч. от Перник минава през сп.”Метал”.

Линия № 24  гр.Перник – с.Бучино

от Перник
05:30/06:30/07:45/10:00/11:50/13:20/14:30/16:30/17:50/19:50/22:00

от с.Бучино
05:00/06:00/07:00/08:30/10:30/12:30/13:50/15:00/17:10/18:30/20:30

Забележка: Курсовете на 10:00 ч., 13:20 ч. на 19:50 ч. от Перник се изпълняват до и от Аланджова махала, а всички останали до и от Бачова махала. Курсът в 19:50 ч. се изпълнява до Бачова и Аланджова махала с връщане от Аланджова махала. Всички подчертани курсове минават през сп.”Метал”. Курсовете от Перник на 13:20 ч. и от с.Бучино на 13:50 ч. не се изпълняват в съботни, неделни и празнични дни.

гр.Перник – с.Дрен

от Перник
07:55/17:45

от с.Дрен
09:05/19:05

гр.София – с.Драгичево – с.Кладница

от София
07:00/09:00/11:00/13:00/15:00/17:00/19:00/21:00

от с.Кладница
06:00/08:00/10:00/12:00/14:00/16:00/18:00/20:00


 

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑